Zatrudnienie cudzoziemców w przedsiębiorstwach

E-książki

Informacje

Praca składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym omówiono regulacje prawne odnoszące się do zatrudnienia obcokrajowców w Polsce. W rozdziale http://ambercare24.pl/ drugim omówiono wybrane definicje i modele popytu na pracę, w tym w szczególności dotyczące zapotrzebowania na pracę obcokrajowców. Opisano...

Zawartość