Wytwarzanie poczucia normalności w rozmowie codziennej. Studium socjologiczne

Nauki humanistyczne

Informacje

Praca ma na celu aplikację pojęcia bezpieczeństwa ontologicznego do analizy konwersacji w celu interpretacji rytualnych form naprawy w codziennej rozmowie. Analiza empiryczna dotyczy sytuacji zagrożenia naturalnego przebiegu rozmowy. Do analizy wykorzystana została rytualna analiza...

Zawartość