Wystarczy

Poezja polska

Informacje

Nowy wybór poezji Wisławy Szymborskiej. `Wystarczy" zawiera 13 ukończonych przez Wisławę Szymborską wierszy ułożonych zgodnie z chronologią powstawania. Niektóre z nich były publikowane w prasie literackiej.Tomik zostanie opatrzony posłowiem Ryszarda Krynickiego , w którym znajdą...

Zawartość