Wpływ informatyzacji na założenia konstrukcyjne procesu cywilnego

E-książki

Informacje

Poruszone w monografii zagadnienia koncentrują się wokół wpływu zastosowania nowych technologii na założenia konstrukcyjne procesu cywilnego. Dotychczas w doktrynie nie podjęto naukowej refleksji nad wpływem wykorzystania technologii informacyjnych na istotę procesu cywilnego. Brak było...

Cena: 82,17 85,39 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie