Wpływ informatyzacji na założenia konstrukcyjne procesu cywilnego

E-książki

Informacje

Poruszone w monografii zagadnienia koncentrują się wokół wpływu zastosowania nowych technologii na założenia konstrukcyjne procesu cywilnego. Dotychczas http://reku.com.pl/ w doktrynie nie podjęto naukowej refleksji nad wpływem wykorzystania technologii informacyjnych na istotę procesu cywilnego. Brak było...

Zawartość