pyton krolewski

Pyton królewski

pyton krolewskiPyton królewski występuje w suchych lasach, sawannach i stepach Afryki – głównie spotykany w Afryce Środkowej i Zachodniej.

Jest ton gatunek chroniony i zagrożony wyginięciem.

Jego długość zwykle nie przekracza 150 centymetrów długości.

Published

Updated

Author

admin

Comments