W zdrowiu i w chorobie Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych

Medycyna

Informacje

Zbiór artykułów, składających się na recenzowany tom, skoncentrowany jest na kulturowych uwarunkowaniach oraz kulturowym przeżywaniu i praktykowaniu zdrowia i choroby, a także na związanym z nimi doświadczaniu ciała i cielesności, bólu i cierpienia oraz odbiorze stosowanych sposobów...

Cena: 29,75
Dostępność: dostępny do tygodnia