Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Komentarz

E-książki

Informacje

Komentarz jest pierwszym w Polsce tak kompletnym opracowaniem poświęconym system mocowań zawodowi biegłego rewidenta oraz standardom kierującym wykonywaniem zawodu.

Zawartość