Spór konfucjanistów z legistami

Prawo

Informacje

Kultywowanie postawy etnocentrycznej na niwie umysłowej jest dziś nie tylko niestosowne, lecz także nierozważne. Szeroka, wielodziedzinowa i wieloaspektowa konfrontacja kultury zachodniej z kulturami azjatyckimi to obecnie intelektualna powinność, gdyż skutki zaniechania w tej dziedzinie...

Cena: 35,11
Dostępność: dostępny do tygodnia