Słowotwórstwo rzeczowników arabskich i polskich w ujęciu kontrastywnym

Do nauki języków

Informacje

Prezentowana książka jest pierwszym polskim opracowaniem poświęconym słowotwórstwu rzeczowników arabskich i polskich w ujęciu kontrastywnym.Autorka skupia się na podzbiorze derywatów rzeczownikowych, gdyż w strukturze tej klasy leksemów odbijają się wszystkie mechanizmy...

Zawartość