Skuteczna praca z wychowankiem niedostosowanym społecznie w grupie socjoterapeutycznej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Socjoterapia w coraz szerszym zakresie zaczyna być wykorzystywana w szkołach, placówkach zajmujących się pracą z młodzieżą niedostosowaną hoteldebowagora.pl/weekend-we-dwoje-mazowieckie społecznie, zagrożoną uzależnieniami. Socjoterapia polega przede wszystkim na wykorzystaniu terapeutycznego wpływu grupy oraz należy uznać ją...

Zawartość