Rozważania o odwadze

Nauki humanistyczne

Informacje

Książka autorstwa jednego z najznamienitszych amerykańskich polityków ostatnich lat mówi o fenomenie ludzkiej odwagi, w której filozoficzne rozmyślania nad fenomenem odwagi łączą się z konkretnymi historiami odważnych ludzi, którzy w różnych częściach świata, w różnych...

Cena: 24,65
Dostępność: dostępny do tygodnia