Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce. Program komputerowy Cash Flow System

E-książki

Informacje

Autorzy przedstawili problematykę przygotowania i analizy rachunku przepływów pieniężnychprzedsiębiorstwa, która w obecnej sytuacji gospodarczej stanowi walizki puccini kluczowy element bezpieczeństwa funkcjonowania firmy. Przepływy pieniężne powinny być analizowane w dwóch zakresach. Pierwszy to...

Zawartość