Procedury: cywilna, karna, administracyjna i sądowoadministracyjna

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Tabele porównawcze to seria, która w sposób syntetyczny przedstawia najważniejsze informacje z danych dziedzin prawa, ujęte w otoplastyka łódź formie wygodnej i praktycznej tabeli porównawczej. Procedury to opracowanie zawierające omówienie:procedury cywilnej, procedury karnej, procedury administracyjnej...

Zawartość