Porewolucyjny Egipt

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka dotyczy burzliwych wydarzeń na Bliskim Wschodzie, które miały miejsce w ostatnich trzech latach i zostały nazwane Arabską Wiosną. Znaczenie http://porcja.eu/ tych wydarzeń dla historii i przyszłości Bliskiego Wschodu trudno przecenić i na pewno należy je badać. Stąd każda próba...

Zawartość