Polska Atlas samochodowy 2012 1:250 000

Podróże i turystyka

Informacje

Uzupełnione i bardziej rozszerzone wydanie atlasu samochodowego Polski w skali 1: 250 000. Tegoroczny atlas został poszerzony o nazwy węzłów na drogach ekspresowych, w tym także na budowanych i planowanych. Pomocnym dla kierowców dodatkiem są informacje o istniejących oraz...

Zawartość