Ósmy dzień tygodnia. Zaświaty w wierzeniach kościołów tradycji bizantyjskiej

E-książki

Informacje

Ósmy dzień tygodnia to koniec czasów, odnowienie wschechświata i odpoczynek ludzkości w szczęściu i miłości w nowej rzeczywistości. To czas eschatologiczny.Eschatologia jest częścią doktryny religijnej, która odnosi się do rzeczy ostatecznych w perspektywie indywidualnej -...

Zawartość