Królestwa Merowingów 450-751

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Jakimi władcami byli królowie z rodu Merowingów?Jaką rolę w polityce władców merowińskich odgrywał Kościół?W jakim stopniu państwo Franków było sukcesorem cesarstwa rzymskiego?Ian Wood, wysoko ceniony historyk zajmujący się dziejami wczesnośredniowiecznej Europy, w barwny i...

Cena: 51,69
Dostępność: dostępny od ręki