Kontrola wewnętrzna instytucjonalna w systemie kontroli w przedsiębiorstwie

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka koncentruje się na problematyce kontroli wewnętrznej instytucjonalnej, w tym na określeniu jednostek gospodarczych, w których powinna być wdrażana, jej znaczenie w organizacji, funkcje jakie wypełnia, umiejscowienie komórki kontroli wewnętrznej w strukturze jednostek...

Zawartość