Konstytucja III Rzeczypospolitej Polskiej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

dry cooler

(...) Treścią Konstytucji RP są zasady ustroju państwa, pozycja jednostki wobec władz, źródła prawa, działanie i kompetencje dry cooler najwyższych organów państwa, stosunki między władzą ustawodawczą a wykonawczą, pozycja organów wymiaru sprawiedliwości, w tym niezawisłość władzy...

Cena: 4,81
Dostępność: dostępny od ręki