Kompendium farmakologii

E-książki

Informacje

W publikacji w sposób zwięzły scharakteryzowano patofizjologiczne podstawy oraz kliniczne aspekty procesów chorobowych, w przypadku których integracja sensoryczna poszczególne grupy leków znajdują zastosowanie, a także mechanizmy działania tych leków.W ich opisach uwzględniono wskazania, przeciwwskazania,...

Zawartość