Higiena Podręcznik

Podręczniki

Informacje

Podręcznik przeznaczony dla uczniów i słuchaczy kształcących się w zawodzie fryzjer w zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych.Treści zawarte w podręczniku dotyczą zagadnień związanych z ochroną zdrowia pracownika i klienta. Usługi w salonie fryzjerskim powinny być...

Zawartość