Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Tom 1

Pedagogika

Informacje

Książka jest pierwszym tomem szerszej publikacji poświęconej doktorom honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z rozproszonych materiałów źródłowych starano się wiernie odtworzyć jeden z ważnych, ale też i szczególnych fragmentów historii uczelni. W okresie...

Zawartość