Czas pracy - praktyczne rozliczenia

E-książki

Informacje

W książce szczegoacute;łowo omoacute;wiono zagadnienia związane z problematyką czasu pracy, np.: wymiar i rozkłady czasu pracy, systemy czasu pracy, praca w niedziele i święta, praca w godzinach nadliczbowych. Całość wzbogacona licznymi przykładami.

Zawartość