Codzienność, performatywność, demokracja

Nauki humanistyczne

Informacje

#8226; Posthumanizm#8226; Gender studies#8226; Nienormatywność#8222;Tom ten jest osadzony w nurcie interdyscyplinarnych badań przecinających pola socjologii, pedagogiki, antropologii kulturowej i filozofii. Osią spinającą przedstawione analizy są nie tylko kategorie sygnalizowane w tytule...

Zawartość