Chiwa 1839-1840

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Spis treści:WstępI Chanat ChiwyII Rosja i państwa Azji CentralnejIII Ekspedycja księcia Bekowicza-Czerkaskiego do ChiwyIV Pomiędzy pierwszą a drugą klęskąV Zimowa ekspedycja do Chiwy 1839#8211;1840VI Rosjanie, Kozacy i Polacy maszerują na ChiwęVII OdwrótVIII Generał Stanisław...

Zawartość