Błyskawiczne sprawdziany. Angielski (10 arkuszy)

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

,,Quick Tests" z języka angielskiego to pomoc dydaktyczna, dzięki której nauczyciel lub rodzic może ocenić, w jakim stopniu dziecko opanowało wybrane zagadnienia z gramatyki: formy czasowników Past Simple (3 karty), Past Participle (3 karty), formy przymiotników w stopniu wyższym (1...

Zawartość