Bezpieczeństwo Tom 5 Programy promocji

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

hotel warszawa pokój 2 osobowy

Promocja bezpieczeństwa to działania zmierzające do jego upowszechniania, lansowania i popularyzacji.Układ i zakres tomu V - podobnie jak w hotel warszawa pokój 2 osobowy poprzednich czterech tomach cyklu - jest spójny i ciekawie ujęty.Poza promocją bezpieczeństwa w wymiarze indywidualnym i społecznym Czytelnik...

Cena: 148,72
Dostępność: dostępny od ręki